logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-03
АОП номер: 00193-2017-0002
Вид: Публично състезание
Наименование: Избор на изпълнител за доставка и изпълнение на обзавеждане на учебни зали по проект "Подобряване на качеството на образователната среда в ТУ - София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1
Дата: 27.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-03-04 Решение 27.02.2017 г.
2 П-2017-03-05 Обявление 27.02.2017 г.
3 П-2017-03-06 Документация 27.02.2017 г.