logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-06
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Рамково споразомение
Наименование: Документация за участниците, сключили през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.), за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания»
Дата: 14.03.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-06-01 Документация 14.03.2017 г.
2 П-2017-06-02 Решение за определяне на изпълнител 29.03.2017 г.
3 П-2017-06-03 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 29.03.2017 г.
4 П-2017-06-04 Решение за определяне на изпълнител 11.04.2017 г.