logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-08
АОП номер: 9067198
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-08-01 Обява за събиране на оферти 11.08.2017 г.
2 С-2017-08-02 Документация 11.08.2017 г.
3 С-2017-08-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.08.2017 г.
4 С-2017-08-04 Съобщение за допусната техническа грешка 15.08.2017 г.