logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-13
АОП номер: 00193-2017-0008
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-13-01 Решение 11.08.2017 г.
2 П-2017-13-02 Обявление 11.08.2017 г.
3 П-2017-13-03 Документация 11.08.2017 г.