logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-14
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“
Дата: 11.08.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-14-01 Решение 14.08.2017 г.
2 П-2017-14-02 Обявление 14.08.2017 г.
3 П-2017-14-03 Документация 14.08.2017 г.