logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-15
АОП номер: 00193-2017-0010
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"
Дата: 07.09.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-15-01 Решение 07.09.2017 г.
2 П-2017-15-02 Документация 07.09.2017 г.
3 П-2017-15-03 Покана 07.09.2017 г.
4 П-2017-15-04 Покана 07.09.2017 г.
5 П-2017-15-05 Покана 07.09.2017 г.
6 П-2017-15-06 Документация 07.09.2017 г.
7 П-2017-15-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
8 П-2017-15-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
9 П-2017-15-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
10 П-2017-15-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.09.2017 г.
11 П-2017-15-11 Решение за определяне на изпълнител 25.09.2017 г.