logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-01
АОП номер: 9034871
Вид: Публична покана
Наименование: Застраховане на МПС и плавателните съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена
Дата: 20.10.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-01-1 Публична покана 20.10.2014 г.
2 ПП-2014-01-2 Документация 20.10.2014 г.
3 ПП-2014-01-3 Разяснение на въпроси по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП 27.10.2014 г.
4 ПП-2014-01-4 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 03.11.2014 г.
5 ПП-2014-01-5 Договор 17.11.2014 г.
6 ПП-2014-01-06 Информация за извършено плащане по договор 17.12.2014 г.