logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2016-02
АОП номер: 9052784
Вид: Публична покана
Наименование: „Доставка на специализирана високопроизводителна терминална модулна изчислителна система”
Дата: 14.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2016-02-01 Публична покана 14.04.2016 г.
2 ПП-2016-02-02 Документация 14.04.2016 г.
3 ПП-2016-02-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 13.05.2016 г.
4 ПП-2016-02-04 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП - коригиран 19.05.2016 г.
5 ПП-2016-02-05 Договор № З-31/29.06.2016 г. 01.07.2016 г.
6 ПП-2016-02-06 Информация за извършено плащане по договор от НИС 29.08.2016 г.