logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2016-03
АОП номер: 9052785
Вид: Публична покана
Наименование: “Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ – София”
Дата: 14.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2016-03-01 Публична покана 14.04.2016 г.
2 ПП-2016-03-02 Документация 14.04.2016 г.
3 ПП-2016-03-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 14.06.2016 г.
4 ПП-2016-03-04 Договор № З-65/14.11.2016 г. 16.11.2016 г.
5 ПП-2016-03-05 Информация за извършено плащане по договор от НИС 05.12.2016 г.