logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2016-04
АОП номер: 9052836
Вид: Публична покана
Наименование: „Избор на изпълнител (проектант) за изработване на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции, системата за отопление и системата за осветление на учебен блок № 3, и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София“.
Дата: 14.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2016-04-01 Публична покана 14.04.2016 г.
2 ПП-2016-04-02 Документация 14.04.2016 г.
3 ПП-2016-04-03 Разяснение на въпроси, постъпили на 18.04.2016 г. 19.04.2016 г.
4 ПП-2016-04-04 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 03.06.2016 г.
5 ПП-2016-04-05 Договор № 27/08.06.2016 г. 17.06.2016 г.