logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-02
АОП номер: 9036913
Вид: Публична покана
Наименование: Доставка на измервателни уреди за ТУ - София
Дата: 03.11.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-02-1 Публична покана 03.11.2014 г.
2 ПП-2014-02-2 Документация 03.11.2014 г.
3 ПП-2014-02-3 Разяснение на въпрос по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП 11.11.2014 г.