logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-03
АОП номер: 9035852
Вид: Публична покана
Наименование: Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ- София и на изнесените звена
Дата: 11.11.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-03-1 Публична покана 11.11.2014 г.
2 ПП-2014-03-2 Документация 11.11.2014 г.
3 ПП-2014-03-3 Разяснение на въпроси по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП 14.11.2014 г.
4 ПП-2014-03-4 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 28.11.2014 г.
5 ПП-2014-03-5 Договор 09.12.2014 г.
6 ПП-2014-03-06 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
7 ПП-2014-03-07 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
8 ПП-2014-03-08 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
9 ПП-2014-03-09 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
10 ПП-2014-03-10 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
11 ПП-2014-03-11 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
12 ПП-2014-03-12 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
13 ПП-2014-03-13 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
14 ПП-2014-03-14 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.
15 ПП-2014-03-15 Информация за извършено плащане по договор 13.01.2015 г.