logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-04
АОП номер: 9036009
Вид: Публична покана
Наименование: Доставка на работно и униформено облекло за ТУ – София
Дата: 13.11.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-04-1 Публична покана 13.11.2014 г.
2 ПП-2014-04-2 Документация 13.11.2014 г.
3 ПП-2014-04-3 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 01.12.2014 г.
4 ПП-2014-04-4 Договор 17.12.2014 г.
5 ПП-2014-04-05 Информация за извършено плащане по договор 27.03.2015 г.
6 ПП-2014-04-06 Информация за извършено плащане по договор 27.03.2015 г.
7 ПП-2014-04-07 Информация за извършено плащане по договор 30.03.2015 г.
8 ПП-2014-04-08 Информация за извършено плащане по договор 31.03.2015 г.
9 ПП-2014-04-09 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.04.2015 г.
10 ПП-2014-04-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.04.2015 г.
11 ПП-2014-04-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 15.04.2015 г.
12 ПП-2014-04-12 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 17.04.2015 г.
13 ПП-2014-04-13 Информация за извършено плащане по договор от ЦМС 29.04.2015 г.
14 ПП-2014-04-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 30.04.2015 г.