logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-05
АОП номер: 9036913
Вид: Публична покана
Наименование: Доставка на измервателни уреди за ТУ - София
Дата: 02.12.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-05-1 Публична покана 02.12.2014 г.
2 ПП-2014-05-2 Документация 02.12.2014 г.