logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2014-06
АОП номер: 9037271
Вид: Публична покана
Наименование: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ - София
Дата: 10.12.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2014-06-1 Публична покана 10.12.2014 г.
2 ПП-2014-06-2 Документация 10.12.2014 г.
3 ПП-2014-06-3 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 15.01.2015 г.
4 ПП-2014-06-04 Договор 23.01.2015 г.
5 ПП-2014-06-05 Информация за извършено плащане по договор № З-04/23.01.2015 16.02.2015 г.
6 ПП-2014-06-06 Информация за извършено плащане по договор № З-04/23.01.2015 18.02.2015 г.
7 ПП-2014-06-07 Информация за извършено плащане по договор № 3-04/23.01.2015 04.03.2015 г.
8 ПП-2014-06-08 Информация за извършено плащане по договор № 3-04 / 23.01.2015 09.03.2015 г.
9 ПП-2014-06-09 Информация за извършено плащане по договор № 3-04 / 23.01.2015 25.03.2015 г.