logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-01
АОП номер: 9043752/13.07.2015
Вид: Публична покана
Наименование: "Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София”
Дата: 13.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-01-01 Публична покана 13.07.2015 г.
2 ПП-2015-01-03 Документация 13.07.2015 г.
3 ПП-2015-01-04 Разяснение на въпрос по чл.101б, ал. 6 от ЗОП 15.07.2015 г.
4 ПП-2015-01-05 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 05.08.2015 г.
5 ПП-2015-01-06 Договор 18.08.2015 г.
6 ПП-2015-01-07 Договор 18.08.2015 г.
7 ПП-2015-01-08 Договор 18.08.2015 г.
8 ПП-2015-01-09 Договор 18.08.2015 г.
9 ПП-2015-01-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.09.2015 г.
10 ПП-2015-01-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 19.11.2015 г.
11 ПП-2015-01-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
12 ПП-2015-01-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 11.01.2016 г.
13 ПП-2015-01-14 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 17.03.2016 г.
14 ПП-2015-01-15 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 15.04.2016 г.
15 ПП-2015-01-16 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 19.04.2016 г.
16 ПП-2015-01-17 Информация за извършено плащане по договор З-31/14.08.2015 г. КУКУДА ГРУП ООД от ТУ-София 09.05.2016 г.
17 ПП-2015-01-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.