logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-02
АОП номер: 9043847
Вид: Публична покана
Наименование: "Доставка на изделия и артикули за почистване за ТУ-София"
Дата: 15.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-02-01 Публична покана 15.07.2015 г.
2 ПП-2015-02-02 Документация 15.07.2015 г.
3 ПП-2015-02-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 10.08.2015 г.
4 ПП-2015-02-04 Договор 18.08.2015 г.
5 ПП-2015-02-05 Договор 18.08.2015 г.
6 ПП-2015-02-06 Договор 18.08.2015 г.
7 ПП-2015-02-07 Договор 18.08.2015 г.
8 ПП-2015-02-08 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 30.11.2015 г.
9 ПП-2015-02-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 11.01.2016 г.
10 ПП-2015-02-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
11 ПП-2015-02-11 Информация за извършено плащане по договор З-35/14.08.2015 г.-Перун ККБ от ТУ-София 28.07.2016 г.
12 ПП-2015-02-12 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 08.08.2016 г.