logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-03
АОП номер: 9043891
Вид: Публична покана
Наименование: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ - София”
Дата: 16.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-03-01 Публична покана 16.07.2015 г.
2 ПП-2015-03-02 Документация 16.07.2015 г.
3 ПП-2015-03-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 30.07.2015 г.
4 ПП-2015-03-04 Договор 17.08.2015 г.
5 ПП-2015-03-05 Договор 17.08.2015 г.
6 ПП-2015-03-06 Информация за извършено плащане по договор Информация за извършено последно плащане по договор № З-28/13.08.2015 г - допусната е техническа грешка от ТУ-София 26.10.2015 г.
7 ПП-2015-03-07 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 29.10.2015 г.
8 ПП-2015-03-08 Информация за извършено плащане по договор Договор З-28/13.08.2015 г. "Жози 2009" ЕООД от ТУ-София 06.11.2015 г.
9 ПП-2015-03-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.11.2015 г.
10 ПП-2015-03-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 12.11.2015 г.
11 ПП-2015-03-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.11.2015 г.
12 ПП-2015-03-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.11.2015 г.