logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-04
АОП номер: 9043995
Вид: Публична покана
Наименование: „Доставка на средства за презентация за ТУ - София ”
Дата: 20.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-04-01 Публична покана 20.07.2015 г.
2 ПП-2015-04-02 Документация 20.07.2015 г.
3 ПП-2015-04-03 Разяснение 23.07.2015 г.
4 ПП-2015-04-04 Разяснение 24.07.2015 г.
5 ПП-2015-04-05 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 06.08.2015 г.
6 ПП-2015-04-06 Договор 17.08.2015 г.
7 ПП-2015-04-07 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 07.09.2015 г.
8 ПП-2015-04-08 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 08.09.2015 г.
9 ПП-2015-04-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 08.09.2015 г.
10 ПП-2015-04-10 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 25.09.2015 г.
11 ПП-2015-04-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
12 ПП-2015-04-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 13.10.2015 г.
13 ПП-2015-04-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 19.10.2015 г.
14 ПП-2015-04-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 20.10.2015 г.
15 ПП-2015-04-15 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 21.10.2015 г.
16 ПП-2015-04-16 Информация за извършено плащане по договор Договор З-30/14.08.15 г. "Смарт Софт" ЕООД от ТУ-София 02.12.2015 г.