logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-05
АОП номер: 9044179
Вид: Публична покана
Наименование: „Доставка на електроматериали за ТУ - София”
Дата: 24.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-05-01 Публична покана 24.07.2015 г.
2 ПП-2015-05-02 Документация 24.07.2015 г.
3 ПП-2015-05-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 10.08.2015 г.
4 ПП-2015-05-04 Допълнително споразумение към договор за подизпълнение - допусната техническа грешка 17.08.2015 г.
5 ПП-2015-05-05 Договор 17.08.2015 г.
6 ПП-2015-05-06 Договор 17.08.2015 г.
7 ПП-2015-05-07 Договор 17.08.2015 г.
8 ПП-2015-05-08 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 15.09.2015 г.
9 ПП-2015-05-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
10 ПП-2015-05-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
11 ПП-2015-05-11 Информация за извършено плащане по договор Информация за извършено последно плащане по договор № З-25/18.08.2015г за обществена поръчка, публикувана в Профила на купувача в раздел Публични покани под № ПП-2015-05-07 от ТУ-София 09.10.2015 г.
12 ПП-2015-05-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 13.10.2015 г.
13 ПП-2015-05-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 13.10.2015 г.
14 ПП-2015-05-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 15.10.2015 г.
15 ПП-2015-05-15 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 19.10.2015 г.
16 ПП-2015-05-16 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 21.10.2015 г.
17 ПП-2015-05-17 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 22.10.2015 г.
18 ПП-2015-05-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 12.11.2015 г.