logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-06
АОП номер: 9044407
Вид: Публична покана
Наименование: „Дезинсекция срещу хлебарки и летящи насекоми, дератизация срещу гризачи” за ТУ - София и изнесените звена"
Дата: 31.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-06-01 Публична покана 31.07.2015 г.
2 ПП-2015-06-02 Документация 31.07.2015 г.
3 ПП-2015-06-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 19.08.2015 г.
4 ПП-2015-06-04 Договор 17.09.2015 г.
5 ПП-2015-06-05 Договор 17.09.2015 г.
6 ПП-2015-06-06 Договор 17.09.2015 г.
7 ПП-2015-06-07 Договор 17.09.2015 г.
8 ПП-2015-06-08 Договор 17.09.2015 г.
9 ПП-2015-06-09 Договор 17.09.2015 г.
10 ПП-2015-06-10 Договор 18.09.2015 г.
11 ПП-2015-06-11 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 30.11.2015 г.
12 ПП-2015-06-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
13 ПП-2015-06-13 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.03.2016 г.
14 ПП-2015-06-14 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 01.06.2016 г.
15 ПП-2015-06-15 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 06.07.2016 г.
16 ПП-2015-06-16 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 06.07.2016 г.
17 ПП-2015-06-17 Информация за извършено плащане по договор - Поради допусната техническа грешка, публикуваната информация в документ ПП-2015-06-17.doc, не се счита за валидна. от ТУЕС 07.10.2016 г.
18 ПП-2015-06-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
19 ПП-2015-06-19 Информация за извършено плащане по договор З-44/16.09.15- ДЕП-ТРЕЙДИНГ ЕООД от ТУ-София 11.10.2016 г.