logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-07
АОП номер: 9044502
Вид: Публична покана
Наименование: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София“
Дата: 04.08.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-07-01 Публична покана 04.08.2015 г.
2 ПП-2015-07-02 Документация 04.08.2015 г.
3 ПП-2015-07-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 07.10.2015 г.
4 ПП-2015-07-04 Договор № З-70/22.10.2015 г. 30.10.2015 г.
5 ПП-2015-07-05 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 19.11.2015 г.
6 ПП-2015-07-06 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 19.11.2015 г.
7 ПП-2015-07-07 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
8 ПП-2015-07-08 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
9 ПП-2015-07-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
10 ПП-2015-07-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
11 ПП-2015-07-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 30.11.2015 г.
12 ПП-2015-07-12 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.12.2015 г.
13 ПП-2015-07-13 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.12.2015 г.
14 ПП-2015-07-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
15 ПП-2015-07-15 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
16 ПП-2015-07-16 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
17 ПП-2015-07-17 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
18 ПП-2015-07-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
19 ПП-2015-07-19 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
20 ПП-2015-07-20 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
21 ПП-2015-07-21 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 11.01.2016 г.
22 ПП-2015-07-22 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 26.01.2016 г.
23 ПП-2015-07-23 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 26.01.2016 г.
24 ПП-2015-07-24 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 29.01.2016 г.
25 ПП-2015-07-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 29.01.2016 г.
26 ПП-2015-07-26 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 29.01.2016 г.
27 ПП-2015-07-27 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
28 ПП-2015-07-28 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 05.02.2016 г.
29 ПП-2015-07-29 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
30 ПП-2015-07-30 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
31 ПП-2015-07-31 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
32 ПП-2015-07-32 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
33 ПП-2015-07-33 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
34 ПП-2015-07-34 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 11.03.2016 г.
35 ПП-2015-07-35 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
36 ПП-2015-07-36 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
37 ПП-2015-07-37 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
38 ПП-2015-07-38 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
39 ПП-2015-07-39 Информация за извършено плащане по договор Ф и К - Сливен 04.04.2016 г.
40 ПП-2015-07-40 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 14.04.2016 г.
41 ПП-2015-07-41 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 14.04.2016 г.
42 ПП-2015-07-42 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
43 ПП-2015-07-43 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 01.06.2016 г.
44 ПП-2015-07-44 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 01.06.2016 г.
45 ПП-2015-07-45 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 01.06.2016 г.
46 ПП-2015-07-46 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 01.06.2016 г.
47 ПП-2015-07-47 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 06.06.2016 г.
48 ПП-2015-07-48 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 06.07.2016 г.
49 ПП-2015-07-49 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
50 ПП-2015-07-50 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
51 ПП-2015-07-51 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
52 ПП-2015-07-52 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
53 ПП-2015-07-53 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
54 ПП-2015-07-54 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
55 ПП-2015-07-55 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
56 ПП-2015-07-56 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
57 ПП-2015-07-57 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
58 ПП-2015-07-58 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
59 ПП-2015-07-59 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
60 ПП-2015-07-60 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
61 ПП-2015-07-61 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
62 ПП-2015-07-62 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
63 ПП-2015-07-63 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.09.2016 г.
64 ПП-2015-07-64 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.
65 ПП-2015-07-65 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
66 ПП-2015-07-66 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
67 ПП-2015-07-67 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
68 ПП-2015-07-68 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
69 ПП-2015-07-69 Информация за извършено плащане по договор З-70/22.10.2015 САТОРИ КО ООД от ТУ-София 15.11.2016 г.