logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-08
АОП номер: 9045011
Вид: Публична покана
Наименование: Доставка на книги и учебници за учебния процес на ТУ – София
Дата: 19.08.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-08-01 Публична покана 19.08.2015 г.
2 ПП-2015-08-02 Документация 19.08.2015 г.
3 ПП-2015-08-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 02.10.2015 г.
4 ПП-2015-08-04 Съобщение във връзка с чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 02.10.2015 г.
5 ПП-2015-08-05 Договор № З-73/28.10.2015 г. за обособена позиция № 1 30.10.2015 г.
6 ПП-2015-08-06 Договор № З-72/28.10.2015 г. за обособена позиция № 2 30.10.2015 г.
7 ПП-2015-08-07 Информация за извършено плащане по договор - допусната техническа грешка от ТУ-София 27.11.2015 г.
8 ПП-2015-08-08 Информация за извършено плащане по договор З-73/28.10.15 г.- В документ ПП-2015-08-07 е допусната техническа грешка-плащането е последно по договора. от ТУ-София 15.01.2016 г.
9 ПП-2015-08-09 Информация за извършено плащане по договор З-72/28.10.2015 г. "Агенция Пулсар" ЕООД от ТУ-София 08.02.2016 г.