logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-09
АОП номер: 9045359
Вид: Публична покана
Наименование: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена”
Дата: 31.08.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-09-01 Публична покана 31.08.2015 г.
2 ПП-2015-09-02 Документация 31.08.2015 г.
3 ПП-2015-09-03 Разяснение на въпроси, постъпили на 03.09.2015 г. 04.09.2015 г.
4 ПП-2015-09-04 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 30.09.2015 г.
5 ПП-2015-09-05 Договор 10.11.2015 г.
6 ПП-2015-09-06 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
7 ПП-2015-09-07 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 09.12.2015 г.
8 ПП-2015-09-08 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 10.12.2015 г.
9 ПП-2015-09-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
10 ПП-2015-09-10 Информация за извършено плащане по договор по договор № З-80 / 09.11.2015 г. от Ф и К - Сливен 23.12.2015 г.
11 ПП-2015-09-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
12 ПП-2015-09-12 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 08.01.2016 г.
13 ПП-2015-09-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 12.01.2016 г.
14 ПП-2015-09-14 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.
15 ПП-2015-09-15 Информация за извършено плащане по договор от ЦМС 18.01.2016 г.
16 ПП-2015-09-16 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 19.01.2016 г.
17 ПП-2015-09-17 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 26.01.2016 г.
18 ПП-2015-09-18 Информация за извършено плащане по договор от НИС 02.02.2016 г.
19 ПП-2015-09-19 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
20 ПП-2015-09-20 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 05.02.2016 г.
21 ПП-2015-09-21 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
22 ПП-2015-09-22 Информация за извършено плащане по договор от ЦМС 17.02.2016 г.
23 ПП-2015-09-24 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 22.02.2016 г.
24 ПП-2015-09-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
25 ПП-2015-09-26 Информация за извършено плащане по договор от НИС 10.03.2016 г.
26 ПП-2015-09-27 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 14.03.2016 г.
27 ПП-2015-09-28 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 14.03.2016 г.
28 ПП-2015-09-29 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 14.03.2016 г.
29 ПП-2015-09-30 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 18.03.2016 г.
30 ПП-2015-09-31 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
31 ПП-2015-09-32 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
32 ПП-2015-09-33 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 15.04.2016 г.
33 ПП-2015-09-34 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 19.04.2016 г.
34 ПП-2015-09-35 Информация за извършено плащане по договор от НИС 28.04.2016 г.
35 ПП-2015-09-36 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
36 ПП-2015-09-37 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 09.05.2016 г.
37 ПП-2015-09-38 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
38 ПП-2015-09-39 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 01.06.2016 г.
39 ПП-2015-09-40 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 01.06.2016 г.
40 ПП-2015-09-41 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 01.06.2016 г.
41 ПП-2015-09-42 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 01.06.2016 г.
42 ПП-2015-09-43 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
43 ПП-2015-09-44 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 16.06.2016 г.
44 ПП-2015-09-45 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 20.06.2016 г.
45 ПП-2015-09-46 Информация за извършено плащане по договор от НИС 22.06.2016 г.
46 ПП-2015-09-47 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
47 ПП-2015-09-48 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 06.07.2016 г.
48 ПП-2015-09-49 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
49 ПП-2015-09-50 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
50 ПП-2015-09-51 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 13.07.2016 г.
51 ПП-2015-09-52 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 13.07.2016 г.
52 ПП-2015-09-53 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 13.07.2016 г.
53 ПП-2015-09-54 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 13.07.2016 г.
54 ПП-2015-09-55 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 22.07.2016 г.
55 ПП-2015-09-56 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
56 ПП-2015-09-57 Информация за извършено плащане по договор от НИС 28.07.2016 г.
57 ПП-2015-09-58 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 08.08.2016 г.
58 ПП-2015-09-59 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 23.08.2016 г.
59 ПП-2015-09-60 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 07.09.2016 г.
60 ПП-2015-09-61 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 15.09.2016 г.
61 ПП-2015-09-62 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 19.09.2016 г.
62 ПП-2015-09-63 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 29.09.2016 г.
63 ПП-2015-09-64 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.
64 ПП-2015-09-65 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 07.10.2016 г.
65 ПП-2015-09-66 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 07.10.2016 г.
66 ПП-2015-09-67 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 07.10.2016 г.
67 ПП-2015-09-68 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
68 ПП-2015-09-69 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
69 ПП-2015-09-70 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
70 ПП-2015-09-71 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
71 ПП-2015-09-72 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
72 ПП-2015-09-73 Информация за извършено плащане по договор от НИС 05.12.2016 г.
73 ПП-2015-09-74 Допълнително споразумение към сключен договор 01.06.2017 г.