logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-10
АОП номер: 9046910
Вид: Публична покана
Наименование: „Доставка на измервателни уреди за ТУ - София”
Дата: 20.10.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-10-01 Публична покана 20.10.2015 г.
2 ПП-2015-10-02 Документация 20.10.2015 г.
3 ПП-2015-10-03 Съобщение 03.12.2015 г.
4 ПП-2015-10-04 Договор , сключен на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП 22.01.2016 г.
5 ПП-2015-10-05 Съобщение - споразумение за прекратяване на договор 02.03.2016 г.