logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-11
АОП номер: 9047165
Вид: Публична покана
Наименование: "Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София"
Дата: 29.10.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-11-01 Публична покана 29.10.2015 г.
2 ПП-2015-11-02 Документация 29.10.2015 г.
3 ПП-2015-11-03 Разяснение 02.11.2015 г.
4 ПП-2015-11-04 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 11.11.2015 г.
5 ПП-2015-11-05 Договор 25.11.2015 г.
6 ПП-2015-11-06 Информация за извършено плащане по договор Договор З-87/25.11.15 Застрахователно акционерно дружество "АРМЕЕЦ" АД от ТУ-София 16.12.2015 г.
7 ПП-2015-11-07 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
8 ПП-2015-11-08 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
9 ПП-2015-11-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
10 ПП-2015-11-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
11 ПП-2015-11-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
12 ПП-2015-11-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
13 ПП-2015-11-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
14 ПП-2015-11-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
15 ПП-2015-11-15 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.