logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2015-12
АОП номер: 9047268
Вид: Публична покана
Наименование: “Застраховане на МПС и плавателни съдове на ТУ - София”
Дата: 03.11.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2015-12-01 Публична покана 03.11.2015 г.
2 ПП-2015-12-02 Документация 03.11.2015 г.
3 ПП-2015-12-03 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 19.11.2015 г.
4 ПП-2015-12-04 Договор 03.12.2015 г.
5 ПП-2015-12-05 Информация за извършено плащане по договор З-89/02.12.2015 г. от ТУ-София 20.01.2016 г.