logo profile

"Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок № 14 на Технически Университет – София" – финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд(НДЕФ), съгласно - Национална схема за зелени инвестиции

Документ
Дата на публикуване: 26.02.2015 г.