logo profile

Предварителни обявления

Показване на 1-10 от 32.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Извършване на основен ремонт на санитарни възли с предверия в блок №14, на студентските общежития на Технически университет - София.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет - София

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Извършване на строително - монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на Технически университет - София

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Извършване на строително монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София.

Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.