logo profile

Вътрешни правила

Показване на 1-5 от 5.

Изменение на Вътрешни правила на Технически университет – София за възлагане на обществени поръчки (ВПТУСВОП), приетo от АС на ТУ – София с Протокол № 1/28.01.2015 г.

Документ
Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Вътрешни правила на Техническия университет – София за възлагане на обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

Вътрешни правила на Технически университет - София за поддържане профила на купувача

Документ
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

Вътрешни правила на Техническия университет – София за възлагане на обществените поръчки-от 09.07.2014г.

Документ
Дата на публикуване: 06.08.2014 г.

Вътрешни правила на Техническия университет – София за възлагане на обществените поръчки-от 06.06.2012г.

Документ
Дата на публикуване: 26.06.2012 г.