logo profile

Обща информация

Технически университет – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Адрес:
Технически университет - София
София 1000,
бул."Климент Охридски" 8

Отдел "Обществени поръчки"

Ръководител отдел: маг. юрист Донка Симеонова
Тел.: 02 / 965 3906
Блок 2, Етаж: 5, Кабинет: 2531В

"Деловодство"

Тел.: 02 / 965 3236; 02 / 965 3237
Факс: 02 / 868 3215
Блок 1, Етаж: 1, Офис: 1