logo profile

Обща информация

Технически университет – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Адрес:
Технически университет - София
София 1000,
бул."Климент Охридски" 8

Отдел "Обществени поръчки"

Ръководител отдел: доц. д-р Диан Гешев
Тел.: 02 / 965 2265
Блок 1, Етаж: 1, Кабинет: 1125Б

Заместник ръководител отдел: Елеонора Станоева
Тел.: 02 /965 2965
Блок 1, Етаж: 1, Кабинет: 1124-1

"Деловодство"

Тел.: 02 / 965 3236; 02 / 965 3237
Факс: 02 / 868 3215
Блок 1, Етаж: 3, Кабинет: 1317