logo profile

Предварителни обявления

Показване на 11-20 от 32.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

"Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок № 14 на Технически Университет – София" – финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд(НДЕФ), съгласно - Национална схема за зелени инвестиции

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ - София в град Пловдив

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ПГ по КТС Правец

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт в сградите на Факултет и Колеж - Сливен към ТУ-София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на сградите на ТУЕС към ТУ-София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително - монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на Технически университет – София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на сградите на УСОБ-Семково към ТУ-София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.