logo profile

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

Документ
Дата на публикуване: 26.02.2015 г.