logo profile

Предварителни обявления

Показване на 21-30 от 32.

Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на градите на УСОБ-Созопол към ТУ-София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително - монтажни работи с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок №16 на Технически университет - София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Текущ и авариен ремонт (СМР) на учебните корпуси на ПГ по КТС Правец

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Извършване на строително монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София

Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

„Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок №14 на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

„Извършване на строително - монтажни работи с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок №16 на Технически университет – София”.

Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

„Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София”.

Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

„Извършване на строително - монтажни работи в сградите на Филиала в град Пловдив на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

„Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 27.02.2014 г.