logo profile

„Извършване на строително - монтажни работи с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок №16 на Технически университет – София”.

Документ
Дата на публикуване: 27.02.2014 г.