logo profile

„Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София”.

Документ
Дата на публикуване: 27.02.2014 г.