logo profile

Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София

Документ
Дата на публикуване: 26.02.2015 г.