logo profile

Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

Документ
Дата на публикуване: 24.02.2016 г.