logo profile

Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет - София

Документ
Дата на публикуване: 24.02.2016 г.