logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-11
Вид: Рамково споразумение
Наименование: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения"
Дата: 24.08.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-11-01 Документация 24.08.2016 г.
2 П-2016-11-02 Решение за определяне на изпълнител 10.09.2016 г.
3 П-2016-11-03 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 10.09.2016 г.
4 П-2016-11-04 Обявление за възложена поръчка 12.10.2016 г.
5 П-2016-11-05 Договор 12.10.2016 г.
6 П-2016-11-06 Договор 12.10.2016 г.
7 П-2016-11-07 Договор 12.10.2016 г.
8 П-2016-11-08 Договор 12.10.2016 г.
9 П-2016-11-09 Договор 12.10.2016 г.
10 П-2016-11-10 Договор 12.10.2016 г.
11 П-2016-11-11 Договор 12.10.2016 г.
12 П-2016-11-12 Договор 12.10.2016 г.
13 П-2016-11-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.
14 П-2016-11-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.
15 П-2016-11-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.
16 П-2016-11-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.
17 П-2016-11-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.
18 П-2016-11-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.07.2017 г.