logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 1-10 от 67.

Събиране на оферти с обява № С-2020-13: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на ТУ-София – ЦУ; Обособена позиция 2: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на пожароизвестителна система SSS-1000 за нуждите на ТУ-София - ЦУ; Обособена позиция 3: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-12: „Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София”

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-11: „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет - София”

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-10: „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”

Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-09: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-08: Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-07: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-06: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-05: „Разработка на софтуерни модули към информационна система на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти”

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-04: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.