logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-09
АОП номер: 9099177
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София
Дата: 03.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-09-01 Обява за събиране на оферти 03.06.2020 г.
2 С-2020-09-02 Документация 03.06.2020 г.
3 С-2020-09-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03.06.2020 г.
4 С-2020-09-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 05.06.2020 г. 08.06.2020 г.
5 С-2020-09-05 Съобщение за прекратяване на възлагането 08.06.2020 г.