logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-07
АОП номер: 9098587
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“
Дата: 08.05.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-07-01 Обява за събиране на оферти 08.05.2020 г.
2 С-2020-07-02 Документация 08.05.2020 г.
3 С-2020-07-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.05.2020 г.
4 С-2020-07-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.05.2020 г.
5 С-2020-07-05 Съобщение за удължаване на срока 19.05.2020 г.
6 С-2020-07-06 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 27.05.2020 г.
7 С-2020-07-07 Договор № З-97/10.06.2020г. по обособена позиция № 1 18.06.2020 г.
8 С-2020-07-08 Договор № З-98/10.06.2020г. по обособена позиция № 2 18.06.2020 г.