logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2020-05
АОП номер: 9097324
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Разработка на софтуерни модули към информационна система на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти”
Дата: 18.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2020-05-01 Обява за събиране на оферти 18.03.2020 г.
2 С-2020-05-02 Документация 18.03.2020 г.
3 С-2020-05-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.03.2020 г.
4 С-2020-05-04 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 19.03.2020 г. 20.03.2020 г.
5 С-2020-05-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 03.04.2020 г.
6 С-2020-05-06 Съобщение за удължаване на срока 03.04.2020 г.
7 С-2020-05-07 Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 28.04.2020 г.
8 С-2020-05-08 Договор 21.05.2020 г.