logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 31-40 от 60.

Събиране на оферти с обява № С-2018-12: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-11: „Доставка и монтаж на технически системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожарогасене и структурна кабелна система с цел създаване на Център за данни (Data Center)“

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-10: "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София"

Дата на публикуване: 28.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-09: “Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на Студентско общежитие на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-08: „Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ-София“

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-07: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-06: „Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив“

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-05: „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-04: „Извънгаранционен ремонт на компютри и периферна компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 20.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-03: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. София“ Обособена позиция № 2: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Пловдив“ Обособена позиция № 3: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Сливен“

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.