logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 31-40 от 67.

Събиране на оферти с обява № С-2018-19: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“

Дата на публикуване: 18.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-18: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”

Дата на публикуване: 18.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-17: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-16: „Доставка на електроматериали за ТУ - София"

Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-15: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущ и авариен ремонт в студентски общежития № 3, 4, 12, 13, 16, 33А и студентски столове № 15 и 252 на ТУ - София”

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-14: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“

Дата на публикуване: 11.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-13: "Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-12: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-11: „Доставка и монтаж на технически системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожарогасене и структурна кабелна система с цел създаване на Център за данни (Data Center)“

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-10: "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София"

Дата на публикуване: 28.06.2018 г.