logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-19
АОП номер: 9082052
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“
Дата: 18.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-19-01 Обява за събиране на оферти 18.10.2018 г.
2 С-2018-19-02 Документация 18.10.2018 г.
3 С-2018-19-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.10.2018 г.
4 С-2018-19-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 12.12.2018 г.
5 С-2018-19-05 Договор 28.01.2019 г.