logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-13
АОП номер: 9080125
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"
Дата: 27.08.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-13-01 Обява за събиране на оферти 27.08.2018 г.
2 С-2018-13-02 Документация 27.08.2018 г.
3 С-2018-13-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.08.2018 г.
4 С-2018-13-04 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 14.09.2018 г.
5 С-2018-13-05 Съобщение за удължаване на срока 14.09.2018 г.
6 С-2018-13-06 Съобщение за прекратяване на възлагането 20.09.2018 г.