logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-17
АОП номер: 9082015
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена“
Дата: 17.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-17-02 Обява за събиране на оферти 17.10.2018 г.
2 С-2018-17-03 Документация 17.10.2018 г.
3 С-2018-17-04 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.10.2018 г.
4 С-2018-17-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 22.10.2018 г.
5 С-2018-17-06 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 29.10.2018 г.
6 С-2018-17-07 Съобщение за удължаване на срока 29.10.2018 г.
7 С-2018-17-08 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 08.11.2018 г.
8 С-2018-17-09 Договор 05.12.2018 г.