logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-11
АОП номер: 9078362
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка и монтаж на технически системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожарогасене и структурна кабелна система с цел създаване на Център за данни (Data Center)“
Дата: 11.07.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-11-01 Обява за събиране на оферти 11.07.2018 г.
2 С-2018-11-02 Документация 11.07.2018 г.
3 С-2018-11-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11.07.2018 г.
4 С-2018-11-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 02.08.2018 г.
5 С-2018-11-05 Договор № З-80/28.08.2018 г. 30.08.2018 г.