logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-16
АОП номер: 9082013
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на електроматериали за ТУ - София"
Дата: 17.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-16-01 Обява за събиране на оферти 17.10.2018 г.
2 С-2018-16-02 Документация 17.10.2018 г.
3 С-2018-16-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.10.2018 г.
4 С-2018-16-04 Разяснения по условията на обществената поръчка 23.10.2018 г.
5 С-2018-16-05 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 15.11.2018 г.
6 С-2018-16-06 Договор 13.12.2018 г.